Právne stránka

Pojednávanie, ktorého dôsledkom vznikne škoda, môže byť úmyselné alebo z nedbalosti. Úmyselné rokovania by sa dalo ďalej členiť na konanie s priamym úmyslom (chcel a urobil) as nepriamym úmyslom (nechcel, ale urobil). Rokovania z nedbanlivosti môžeme ďalej vetviť na vedomej (vedel a spôsobil) a nevedomé (nevedel, spôsobil, ale vedieť mal). Dnešné morálne a ekonomická zodpovednosť za svoje konanie už nemusí byť pre každého únosná. Našťastie aspoň pre tú ekonomickú časť tu máme povinné zmluvné poistenie

Klasifikácia všetkých činností

Škodu druhému môžeme spôsobiť vedome a zámerne s istým úmyslom a cieľom, alebo úplne nevedome či nechtiac. Otázkou je, ktoré druhy rokovania by mali byť nielen z etického hľadiska predmetom úkonu, ktorým je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti,a ktoré už nie. Problémom určite bude objektívne klasifikovať každé konkrétne konanie, lebo nikdy nemožno predpokladať u kohokoľvek čistú rýdzu racionalitu.

Právne stránka
Ohodnoťte příspěvek
" "