Zázemí a jistota

Lidská bytost má nejen své základní biologické potřeby, základní pudy. Člověk potřebuje při svém životě v lidské společnosti také několik dalších věcí, aby vnímal svůj život jako plnohodnotný a kvalitní. Velice důležitou podmínkou spokojeného života je také pocit jistoty a bezpečí. Není vlastní jen lidem. Mnoho živočichů si buduje svoje zázemí, svůj domov. A tím nemyslíme jen prostor pro odchování mláďat a zachování rodu. Mnoho druhů má svoje stálé „bydliště“, svůj stálý domov.

Člověk není výjimkou

Také většina lidí touží po svém klidném a pohodlném zázemí – domově. S tím souvisí i úpravy tohoto domova k obrazu svému. Přizpůsobování nového bytu, opravy, obnova jednotlivých částí, ať už jsou to okna, podlahy, malování, vchodové či interiérové dveře, nebo vybavení kuchyně a koupelny.